Zlot harcerstwa polskiego pod hasłem: „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro !”

Archiwum