Logowanie:
Logowanie:

Azbest - dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Informujemy, że w 2017 roku również  można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie, tak jak w roku ubiegłym, będzie 100 %.
Cały program jest realizowany przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Starostwo wyłoni w drodze przetargu specjalistyczną firmę, która będzie świadczyła usługę demontażu, odbioru i transportu wyrobów azbestowych od mieszkańców Powiatu Poznańskiego.
Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Czerwonaku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
 
Uwaga: 
  1. Wnioski można składać do dnia 16.08.2017 r.   
  2. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udzielania dotacji, w którym zawarte są dane dotyczące obowiązkowych  załączników.
Bardzo zachęcamy do skorzystania z dofinansowania w tym roku, gdyż może to być ostatni rok, w którym to będzie możliwe.
 
Jednocześnie przypominamy, że przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest następujące obowiązki:
  1. Wykonanie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. 
  2. Wynik inwentaryzacji przedstawia się w Informacji o wyrobach zawierających azbest.  Informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają Wójtowi Gminy Czerwonak, a osoby prawne – Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Drugi egzemplarz Informacji należy przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej Informacji, ponieważ dokument ten podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. 
  3. Przeprowadzanie kontroli okresowej stanu wyrobów zawierających azbest. Z kontroli sporządza się w jednym egzemplarzu Ocena stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ocena pozwala określić stopień pilności usuwania wyrobów azbestowych. 
 
Więcej informacji: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Czerwonak, Julita Sydow, tel. 61 65 44 263. 
 
 
 
 
 
następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.