Logowanie:
Logowanie:

KOMU PRZYSŁUGUJE CZERWONACKA KARTA SENIORA

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 65. rok życia i jest zameldowana na stałe na terenie gminy

 

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE CZERWONACKA KARTA SENIORA

Listę partnerów Czerwonackiej Karty Seniora można zobaczyć  TUTAJ

 

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ CZERWONACKĄ KARTĄ SENIORA

Należy złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czerwonak. Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

 

Druk wniosku do pobrania:

 

 wniosek.pdf

 

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39.

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Dokument tożsamości osoby składającej wniosek.

 

KIEDY MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ SENIORA

Wydanie Karty Seniora nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

O dacie odbioru karty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

Kartę można odebrać osobiście lub przez osobę wskazaną we wniiosku.

 

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY LUB ZNISZCZENIA KARTY

Posiadacz karty niezwłocznie informuje Urząd Gminy o utracie Karty oraz potwierdza ten fakt pisemnie, wypełniając druk oświadczenia o utracie Karty Seniora. Posiadacz karty wypełnia wniosek o wydanie duplikatu karty, na podstawie którego wydawana jest nowa karta.

Karta Seniora, której zniszczenie lub utrata została zgłoszona do Urzędu Gminy Czerwonak, podlega anulowaniu.

 

NA JAKI OKRES JEST WYDAWANA KARTA

Karta Seniora wydawana jest bezterminowo.

 

WAŻNOŚĆ KARTY

Czerwonacka Karta Seniora jest ważna z dowodem toższamości.

 

WYGAŚNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Osoby uprawnione do korzystania z Karty Seniora nie mogą jej użyczać osobom trzecim. Uprawnienia wygasają z chwilą śmierci posiadacza karty lub wymeldowania z pobytu stałego na terenie gminy.

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.