Logowanie:
Logowanie:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym dotyczącym opiniowania koncepcji oraz projektów drogowych, wprowadza się możliwość zapoznania z nimi wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Czerwonak. Analiza opinii społecznych pozwoli na wypracowanie lepszych rozwiązań służących wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

Sposób opiniowania koncepcji oraz projektów zadań drogowych, realizowanych przez Urząd Gminy Czerwonak:

- Na stronie internetowej Gminy Czerwonak, zakładka „Konsultacje dot. dróg”, na okres dwóch tygodni umieszczony zostanie plan sytuacyjny koncepcji lub projektu zadania drogowego.

- W przeciągu 2 tygodni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej planu sytuacyjnego, zainteresowani mieszkańcy mogą składać swoje uwagi dotyczące koncepcji lub projektu zadania drogowego, bezpośrednio na adres poczty elektronicznej pracownika prowadzącego dokumentacje techniczne dróg rafal.adamski@czerwonak.pl lub pisemnie na adres tutejszego urzędu: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak.

- Wszystkie uwagi poddane zostaną analizie przez inwestora oraz przez projektanta realizującego dane zadanie.

- Przyjęte uwagi zostaną wprowadzone do dokumentacji technicznej.

- Po wprowadzeniu przez projektanta zadania zaakceptowanych zmian, w zakładce „Konsultacje dot. dróg” na stronie internetowej, opublikowana zostanie ostateczna wersja planu sytuacyjnego dla danego zadania drogowego.

 

Rafał Adamski

Wydział Infrastruktury

Lista aktualnie opublikowanych projektów:

 

22-08-2018  Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap II

 

Lista zakończonych konsultacji wraz z podsumowaniem:

 

01. Projekt przebudowy ulicy Szkolnej w Czerwonaku i Kicinie

02. Projekt budowy chodnika na ul. Dworcowej w Owińskach

03. Koncepcja budowy ul. Dębowej w Dębogórze

04. Projekt budowy ulic: Sosnowej, Świerkowej i Jodłowej w Promnicach

05. Koncepcja budowy ul. Pogodnej w Czerwonaku

06. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Zieloną i Okrężną w Czerwonaku

07. Koncepcja budowy ulic Ogrodowej i Okrężnej w Miękowie

08. Koncepcja budowy ulic Północnej i Południowej w Promnicach

09. Koncepcja budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku (opracowana w 2008 roku)

10. Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gdyńskiej na odcinku od elewatora w Czerwonaku do ul. Kolejowej w Miękowie

11. Koncepcja budowy ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach

12. Projekt budowy ulic Ogrodowej i Zacisze w Miękowie

13. Projekt budowy ul. Leśnej w Mielnie

14. Projekt przebudowy ul. Lipowej w Bolechówku i Potaszach - etap I

15. Projekt budowy ulicy Marysieńki w Czerwonaku

16. Projekt budowy ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jeżynowej w Czerwonaku

17. Projekt budowy ulic Żniwnej i Zbożowej w Kicinie

18. Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku

19. Projekt budowy ulicy Łąkowej w Czerwonaku

20. Projekt budowy ulic Sosnowej i Jaworowej w Potaszach

21. Projekt budowy ulicy Cysterek w Owińskach

22. Projekt budowy ulic Sosnowej, Daglezjowej i Akacjowej w Bolechówku

23. Projekt budowy ulicy Leśnej w Bolechowie

24. Projekt budowy ulic Cisowej, Jodłowej i Modrzewiowej w Bolechówku

Archiwum

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.