Logowanie:
Logowanie:

W gminie Czerwonak już od samego początku realizowano pozytywistyczne hasło pracy u podstaw. I właśnie chwile refleksji nad rozwojem oświaty, krzewieniem ducha edukacji w naszej gminie, stały się głównym powodem zorganizowania uroczystości – Gali Oświatowej.

 

Warto przypomnieć, że wcześniej baza materialna ówczesnej gminnej oświaty była w bardzo złej kondycji. Jak zauważył Pełnomocnik ds. Oświaty – pan Jerzy Roch Kowalski, dzieci uczyły się w starych, często nie nadających się do pełnienia funkcji oświatowych budynkach, brakowało sal sportowych i boisk, niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Mamy bardzo dobrze wyposażone i  prosperujące przedszkola, szkoły podstawowe  i gimnazja. Specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna unaoczniła  uczestnikom Gali, w jakich warunkach dziś przebiega edukacja w naszej gminie.

           

Zastanawiając się nad rozwojem oświaty, warto przytoczyć słowa Wójta Gminy Czerwonak pana Mariusza Poznańskiego: Z wielką satysfakcją  mogę stwierdzić, że poprawa warunków nauki i wychowania naszych dzieci i młodzieży była priorytetem mego działania, jak i wszystkich radnych i członków zarządu gminy, minionych 20 lat.  Wszystkie placówki zostały wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

 

W październikowy wieczór Hala Sportowa  po brzegi wypełniona była duchem edukacji. Przybyli zaproszeni goście z Urzędu Gminy, instytucji szkolnych i kościelnych, społeczności szkolne i lokalne. Niezmiernie ważnymi gośćmi byli także uczniowie z zespołów teatralnych, muzycznych, którzy w przepiękny sposób zaprezentowali swoje programy artystyczne. Niezwykłych przeżyć estetycznych dostarczyli nam zarówno wykonawcy ze szkół podstawowych, jak i gimnazjów. Jak wiadomo, społeczność szkolna to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły, rodzice uczniów, ale także ogromny wpływ na budowanie i rozwój wizerunku szkoły w środowisku mają osoby, które bezinteresownie, regularnie, okazały i okazują wsparcie, pomoc materialną i finansową na rzecz propagowania działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Z wielką radością zauważono, że wśród naszej lokalnej społeczności jest wiele osób, które czują się emocjonalnie związane z oświatą i choć bezpośrednio w szkołach nie pracują, to pełnym sercem angażują się w ich życie, problemy i rozwój. Gminna społeczność szkolna w Bolechowie, Czerwonaku, Kicinie i Owińskach, z okazji 600–lecia Czerwonaka,  przyznała jednorazowo osobom  szczególnie zaangażowanym w życie szkoły, które przyczyniły się  poprzez swoje  bezinteresowne zaangażowanie  do podniesienia  rangi  szkół w środowisku, tytuł Przyjaciela Szkoły.

 

Decyzją kapituły dyrektorów wyróżniono także osoby szczerze zaangażowane i związane z oświatą, jednak, których zakres działalności wykraczał  i wykracza szeroko  poza mury szkolne. W tym przypadku wręczono  statuetkę  Przyjaciela Oświaty, która  jest znamiennym, honorowym wyróżnieniem.

 

Gala Oświatowa z pewnością na długo pozostanie w pamięci także uczniom klas pierwszych Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwonaku. Uczniowie ci, w tak szczególnej chwili, w obecności tylu znamienitych gości, złożyli tradycyjne ślubowanie na sztandar szkoły.

 

Na zakończenie, dla wszystkich uczestników tej wyjątkowej uroczystości, zorganizowano słodki poczęstunek – ogromny tort, który jeszcze bardziej dosłodził nasze wrażenia estetyczne. Poniżej prezentujemy listę osób wyróżnionych statuetkami: Przyjaciel Szkoły iPrzyjaciel Oświaty.

 

                                                                                                         Małgorzata Szcześniak

 

 

         PRZYJACIEL SZKOŁY

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA BOLECHOWO

 

§         Janusz Gumny

§         Mieczysław Jankowiak

§         Iwona Królak

§         Ks. Ryszard Kałużny

 

SZKOŁA PODSTAWOWA CZERWONAK

 

§         Anita Banaszak

§         Romualda Kołodziej

§         Tadeusz Wojciechowski

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KICIN

 

§         Helena Stachowiak

§         Mieczysław Nowak

§         Barbara Klemens

§         Dorota Wujewska

§         Wojciech Sobański

§         Albert Smektalski

§         Zofia Skawińska

 

SZKOŁA PODSTAWOWA OWIŃSKA

 

§         Ks. Kazimierz Tomalik

§         Jan Łagoda

§         Jan Dull

§         Staniaław Wolniewicz

§         Andrzej Kijanowski

§         Lidia Pajchrowska

 

GIMNAZJUM BOLECHOWO

 

§         Leszek Badziński

§         Andrzej Juskowiak

§         Jadwiga Wojciechowska

§         Ewa Marciniak

§         Grażyna Kitzmann

 

GIMNAZJUM CZERWONAK

 

§         ks. Wojciech Murkowski

§         Zofia Matuszewska

§         Renata Walerych

§         Małgorzata Kościelniak

§         Antoni Głowacki

§         Ewa Piotrowska

 

 

PRZYJACIEL OŚWIATY

 

Mariusz Poznański

Wójt Gminy Czerwonak

 

Eugeniusz Chałupniczak

Zastępca Wójta Gminy Czerwonak

 

Tomasz Stellmaszyk

Zastępca Wójta Gminy Czerwonak

 

Ewa Banaszak

Przewodnicząca Komisji Oświaty Gminy Czerwonak

 

Jerzy Roch Kowalski

Pełnomocnik ds. Oświaty

 

Marcin Wojtkowiak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 

Andrzej Moczulski

Radny Rady Gminy Czerwonak

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.